wynagrodzenia.pl Sedlak & Sedlak
Rejestracja O nas Kontakt Dla mediów
Kup abonament

Wiadomości z Polski

Zobacz wiadomości ze świata

Podwyżki w PKP Cargo.
Porozumienie zawarte między PKP Cargo a związkowcami zakłada podwyżkę płac w wysokości 100 zł dla 22 tys. pracowników. Ponadto, część z nich otrzyma jednorazowe premie w wysokości 225 zł. Warto przypomnieć, że rozmowy o zwiększeniu płac trwały od stycznia i początkowo związkowcy żądali podwyżki o 450 zł. (więcej: http://www.pkp-cargo.pl/)
Data publikacji: 11.04.2014
Zmiana zasad wynagradzania pracowników Urzędu Pracy.
Rozpatrywana w senacie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada premie dla tych, którzy będą najbardziej efektywnie aktywizować bezrobotnych. Do tej pory 7% kwoty przeznaczonej na aktywizację zawodową bezrobotnych było dzielone na wszystkie urzędy i wypłacane w formie premii. Po reformie 5% ma zostać przekazane na finansowanie wynagrodzeń doradców klienta (niezależnie od efektów ich pracy), natomiast 2% pozostaje w postaci nagrody dla pracowników pośredniaków, którzy efektywnie zaktywizują bezrobotnych. (więcej: gazetaprawna.pl/)
Data publikacji: 11.04.2014
Cięcia w łódzkim szpitalu.
Łódzki szpital, w ramach ratowania sytuacji finansowej placówki, ustanowił cięcia płac o 15%. Przyjęli je tylko lekarze i pracownicy administracji. Pielęgniarki i położne wystosowały w tej sprawie skargę, jednak Sąd Pracy ją odrzucił. Poszkodowani zapowiadają w tej sprawie apelację, gdyż przez uszczuplenie wynagrodzeń będzie im brakowało na podstawowe wydatki. (więcej: dzienniklodzki.pl)
Data publikacji: 11.04.2014
Od kwietnia nauczyciele zarobią mniej.
O 5% spadną wynagrodzenia za ocenianie egzaminów i sprawdzianów. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie weszło w życie 1 kwietnia 2014 r. Cięcia pensji mają związek z mniejszą kwotą z budżetu na przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych (o 6,2 mln PLN mniej niż w 2013 roku). Dzięki samej obniżce wynagrodzeń budżet państwa zaoszczędzi 2 mln PLN. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 07.04.2014
Rada Ministrów ogranicza pensje burmistrzów stołecznych.
Do czasu zeszłorocznej nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, burmistrzowie stołeczni zatrudnieni byli w oparciu o umowę o pracę. Teraz zatrudnieni są na podstawie wyboru, tzn. na podstawie mandatów. Projekt Rady Ministrów przewiduje, że w 2014 r. wynagrodzenie obieralnych pracowników samorządowych nie może być wyższe niż 12 365,22 PLN brutto. Kwota ta zawiera wynagrodzenie zasadnicze oraz wszelkie dodatki. Do pensji zasadniczej urzędnikom z wyboru przysługuje najczęściej dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę i dodatek specjalny (przysługujący obligatoryjnie wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta, staroście oraz marszałkowi województwa). (więcej: samorząd.pap)
Data publikacji: 07.04.2014
Informacja i komunikacja pozwala dobrze zarobić.
W województwie mazowieckim, w lutym 2014 r., pracownik sekcji informacja i komunikacja zarobił przeciętnie 8 193,63 PLN. Na drugim miejscu znalazło się województwo pomorskie, ze średnimi zarobkami na poziomie 7 018,81 PLN – wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. (więcej: GUS)
Data publikacji: 07.04.2014
Prezes Pekao zarobił 8,3 mln zł.
Wynagrodzenie zasadnicze prezesa Banku Pekao SA za 2013 rok wyniosło 3 767 tys. PLN – wynika z opublikowanego przez bank sprawozdania za 2013 rok. Dodatkowo prezes Luigi Lovaglio otrzymał w ubiegłym roku 1 037 tys. PLN jako ratę premii za 2012 rok, 1 573 tys. PLN z odroczonych rat premii za lata 2010 – 2011 oraz 1 921 tys. PLN z długoterminowego programu retencyjnego. Wszystko o zarobkach w spółkach giełdowych już wkrótce w pełnym raporcie Sedlak & Sedlak wynagrodzenia.pl (więcej: pekoa.com.pl)
Data publikacji: 24.03.2014
Asystenci nauczycieli bez przywilejów.
Zakładają one możliwość przyjmowania do szkół podstawowych dodatkowych pracowników. Asystenci rodziny musieliby posiadać co najmniej poziom wykształcenia wymagany na stanowisku nauczyciela podstawówki oraz przygotowanie pedagogiczne. Zarobki tych osób miałyby być nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego (obecnie średnio ok. 5 tys. PLN). Jednak, ponieważ asystenci mają być zatrudniani na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu pracy, a nie z Karty Nauczyciela), ich przywileje byłyby znacznie mniejsze. Ustawą zajmie się teraz Senat. (więcej: sejm.gov.pl)
Data publikacji: 24.03.2014
Średnia płaca w lutym o ponad 50 PLN w górę.
Do 3 856,56 PLN brutto wzrosło w lutym 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które w styczniu wynosiło 3 805,28 PLN. Informację tę podał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to wzrost o 1,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 4% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. (więcej: www.stat.gov.pl)
Data publikacji: 24.03.2014
Pracodawcy planują ominąć składki od umów „śmieciowych”.
Zaledwie 15 procent pracodawców deklaruje, że będzie płacić składki od umów zlecenie i umów o dzieło. Przyjęty w zeszły wtorek projekt ustawy przewiduje, że osoby zatrudnione na umowę zlecenie będą miały obowiązek opłacania składek ZUS. Rząd planuje wprowadzić takie zmiany również w przypadku umowy o dzieło. W związku z tym co trzeci pracodawca deklaruje, że skorzysta z innej formy zatrudnienia, 14 procent mówi, że zwolni pracowników. Także niemal 14 procent pracodawców zamierza wprost przenieść się do szarej strefy, deklarując wypłaty gotówkowe, poza umową. Co czwarty właściciel firmy nie wie jeszcze, co zrobi w tej sytuacji. (więcej: rp.pl)
Data publikacji: 17.03.2014
Firmy winne pracownikom 196 mln PLN.
W 2013 roku pracodawcy nie wypłacili należnych wynagrodzeń o łącznej wartości 196 mln PLN. Kwota ta jest niższa o 34 mln PLN w stosunku do 2012 roku. To zaniedbanie wynika z kredytowania działalności kosztem wypłaty pensji. Kontrole inspektorów pracy poprawiają sytuację. Udało im się już odzyskać 150 mln PLN zaległych wypłat dla pracowników, podaje Główny Inspektor Pracy. (więcej: polskieradio.pl)
Data publikacji: 17.03.2014
Pensje kasjerów w hipermarketach coraz wyższe.
Firma Lidl w ciągu ostatnich pięciu lat podniosła wynagrodzenie o ponad 40%. Na stanowisku kasjera w tym hipermarkecie, na początku pracy otrzymuje się 2 000 PLN brutto. W miarę rosnącego stażu pensja wzrasta. U konkurencji, w dyskoncie Biedronka, pracownicy również otrzymują wynagrodzenie minimum 2 000 PLN brutto. W ciągu siedmiu lat wzrosło ono o ponad 50%. Nieco mniej, ale nadal powyżej minimalnej krajowej, zarabiają kasjerzy w Tesco. Po roku pracy ich pensja to minimum 1952 PLN brutto, informują dziennikarze Gazety Wyborczej. (więcej: wyborcza.pl)
Data publikacji: 17.03.2014
Mniejsze pensje sędziów za sprawą korekty Ministerstwa Finansów.
Resort finansów proponuje zmiany w systemie wynagradzania sędziów. Swoje uwagi zgłosił w opinii do projektu zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych. Dyrektorzy sądów wyliczyli, że po zmianach sędziowie będą zarabiać nawet o 242 PLN miesięcznie mniej. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 10.03.2014
Pensje w Warszawie maleją.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2014 w stolicy wyniosło 4 995,41 PLN. Ta kwota jest niższa o 4,4% od przeciętnego wynagrodzenia w tym sektorze w grudniu 2013. Największy spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca, odnotowano w sekcji: „pozostała działalność usługowa (o 21,3%). Dane opublikowano w „Statystyce Warszawy” Głównego Urzędu Statystycznego. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 10.03.2014
Nagrody dla Olimpijczyków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Sportowcy nagrodzeni medalami na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi otrzymają nagrody z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podstawą nagrody jest kwota 2 300 PLN. W zależności od zajętego miejsca, jest ona mnożona przez określony współczynnik. Za zajęcie pierwszego miejsca sportowcy otrzymają do 14-krotności podstawy, czyli do 32 200 PLN. Nagrody otrzymują także laureaci drugiego i trzeciego miejsca. Nagrody wynoszą wtedy odpowiednio: 23 000 PLN oraz 18 400 PLN. (więcej: onet.pl)
Data publikacji: 03.03.2014
Czy staż pracy urzędnika ma znaczenie?
Osoby bez doświadczenia, rozpoczynające pracę w Urzędzie Marszałkowskim, otrzymują miesięczne wynagrodzenie na poziomie 3 100 PLN. Takie zarobki odpowiadają pensji urzędnika powiatowego lub gminnego z 30-letnim stażem pracy – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. (więcej: wp.pl)
Data publikacji: 03.03.2014
Zarobki lekarzy i pielęgniarek.
Jak wynika z raportu o strukturze wynagrodzeń według zawodów, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, najlepiej zarabiającą w październiku 2012 roku grupą specjalistów byli lekarze. Przeciętne wynagrodzenie lekarza wyniosło 6 789 PLN. Pensja pielęgniarek była o około 52% niższa od zarobków lekarzy. Wyniosła ona 3 277 PLN. (więcej: www.stat.gov.pl)
Data publikacji: 24.02.2014
Wynagrodzenie operatorów i monterów maszyn.
Według raportu „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012”, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, operatorzy i monterzy maszyn zarobili w październiku 2012 roku przeciętnie 3 233 PLN brutto. Największe pensje otrzymali operatorzy maszyn i urządzeń górniczych (5 409 PLN). Drugą z kolei grupą byli pracownicy obsługujący urządzenia w marynarce, którzy zarobili 4 016 PLN. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 24.02.2014
Ile wyniosły wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 roku?
Jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 roku wyniosło 3 650 PLN. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 17.02.2014
Wynagrodzenia w przemyśle w 2013 roku.
Jak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny Rocznika Statystycznego Przemysłu, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle w 2013 roku wyniosło ogółem 3 600 PLN. Najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w sekcji produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (7 054 PLN), a najniższe pracownicy sekcji produkcji odzieży (1 854 PLN). (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 17.02.2014
Realny wzrost wynagrodzenia w 2013 roku.
Jak podaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, realne przeciętne wynagrodzenie w 2013 roku wzrosło o  2,5% w stosunku do 2012. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 17.02.2014
Nie będzie „czternastek” w Kompanii Węglowej.
Negocjacje w Kompanii Węglowej zakończyły się sukcesem. Związki zawodowe i zarząd spółki podpisały porozumienie w sprawie programu restrukturyzacji KW na lata 2014-2020. Zarząd spółki zrezygnował z zamiaru zwolnienia 884 pracowników administracji w zamian za zawieszenie wypłaty tzw. czternastej pensji dla tej grupy na trzy lata. W tym czasie pracownicy administracji mają mieć gwarancję zatrudnienia. Dla pozostałych pracowników gwarancje zatrudnienia zostaną wydłużone do 2020 roku. (więcej: gornictwo.wnp.pl)
Data publikacji: 10.02.2014
W której sekcji sektora przedsiębiorstw płace wzrosły najbardziej, a w której najmniej?
Jak wynika z opublikowanej przez GUS Informacji o sytuacji gospodarczej kraju w 2013 roku, wzrost wynagrodzeń odnotowano we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw. Największy wzrost wystąpił w administrowaniu i działalności wspierającej (o 5,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,1%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,0%). Najmniej wzrosły płace w budownictwie (o 0,7%) oraz górnictwie i wydobywaniu (o 1,5%). (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 10.02.2014
W której sekcji gospodarki morskiej płace wzrosły, a w której zmalały?
Rosnąca tendencja wynagrodzeń w sektorze morskim widoczna była przede wszystkim w sekcji rybołówstwa w wodach morskich. W 2012 wynagrodzenia osób zatrudnionych w tej sekcji wynosiły 3 441 PLN i były wyższe o 636 PLN niż w 2011 roku. Spadek wynagrodzeń zaobserwowano natomiast w sekcji morskiego i przybrzeżnego transportu wodnego. W 2012 roku zatrudnieni w tej sekcji otrzymywali przeciętnie 5 957 PLN. To o 241 PLN mniej w stosunku do roku poprzedniego. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 03.02.2014
Rosnące wynagrodzenie w gospodarce morskiej.
Jak wynika z Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej 2013, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w tym sektorze rosną. W 2012 roku przeciętne płace wyniosły 4 175 PLN, a więc wzrosły o 155 PLN w stosunku do roku poprzedniego. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 03.02.2014
Kto w 2013 roku zarabiał najwięcej, a kto najmniej?
Jak wynika z Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny, najwyższe wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2013 roku otrzymywali pracownicy sekcji górnictwo i wydobywanie. Zarabiali oni 6 744 PLN. Najmniej zarabiały natomiast osoby zatrudnione w sekcji administrowanie i działalność wspierająca. Ich przeciętne miesięczne zarobki wynosiły w 2013 roku 2 615 PLN. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 03.02.2014
Ile wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2013 roku?
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2013 roku wyniosło 3 837 PLN. Oznacza to, że płace Polaków wzrosły w 2013 roku o 2,9% w porównaniu do roku poprzedniego. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 27.01.2014
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w grudniu wzrosło.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 roku wyniosło 4 221,5 PLN. W porównaniu do listopada 2013 roku wzrosło ono o 8,3%. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 27.01.2014
W którym województwie wynagrodzenia były najniższe?
Najniższe wynagrodzenia w 2012 roku otrzymywali mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Jak wynika z Rocznika Statystycznego Województw 2013, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło tam 2 996 PLN. Niewiele więcej – 3 025 PLN – zarabiali mieszkańcy Podkarpacia. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 20.01.2014
Najwyższe płace na Mazowszu.
Jak wynika z Rocznika Statystycznego Województw 2013, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto otrzymywali w 2012 roku mieszkańcy Mazowsza. Zarabiali oni 4 376 PLN. Najwyższe w regionie płace otrzymywali Warszawiacy. Zarobki w mieście stołecznym wynosiły 5 078 PLN. Najmniej – 3 237 PLN – zarabiali natomiast zameldowani na terenie podregionu ostrołęcko-siedleckiego. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 20.01.2014
Rezerwiści i ich uposażenie.
W ubiegły czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Zgodnie z propozycją ma być one wypłacane z dołu, a nie z góry jak było dotąd. Ponadto zmianie ma ulec sposób ustalania wysokości uposażenia dla żołnierzy rezerwy. Wyznacznikiem jego wysokości ma być stopień etatowy zajmowanego stanowiska służbowego, a nie jak dotąd stopień wojskowy. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 13.01.2014
Bonusy pieniężne dla pracowników urzędów pracy.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycję regulacji związanej z uzupełnieniem płac pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy. Jak podaje Gazeta Prawna, regulacja ta określa kryteria przyznawania premii. Dodatek do wynagrodzenia wyniesie maksymalnie 600 PLN. Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 13.01.2014
W których sekcjach gospodarki narodowej płace były najwyższe, a w której najniższe?
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku otrzymywali pracownicy branży informacja i komunikacja. Wynosiło ono 6 682 PLN brutto. Powyżej 6 000 PLN zarabiali również zatrudnieni w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (6 370 PLN), górnictwo i wydobywanie (6 137 PLN) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (6 015 PLN). Najmniej zarabiali pracownicy administrowania i działalności wspierającej. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 2 600 PLN. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 07.01.2014
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w III kwartale 2013 roku wzrosło.
Jak wynika z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2013 r.”, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w trzecim kwartale ubiegłego roku wyniosło 3 649 PLN. Było ono o 1,1% wyższe niż w drugim kwartale 2013 roku. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 07.01.2014
Płaca minimalna wzrośnie.
Od 1 stycznia 2014 roku wzrośnie ustawowa płaca minimalna. Wyniesie ona 1 680 PLN miesięcznie brutto. Osoby otrzymujące tzw. najniższą krajową, będą więc otrzymywać 80 PLN więcej niż w 2013 roku. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 30.12.2013
Koniec z pełnopłatnym zwolnieniem lekarskim dla służb mundurowych.
Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o Policji, o Straży Granicznej oraz o Służbie Więziennej, funkcjonariusze tych służb od 2014 roku będą otrzymywać 80%, a nie jak dotąd 100% wynagrodzenia chorobowego. Przyczyną tych zmian jest chęć ograniczenia kosztów ponoszonych na uposażenia mundurowych. Po kontroli wydatków na zwolnienia lekarskie okazało się, miesięcznie łączna liczba dni, na które udzielono „chorobowego”, wynosi aż 192 000. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 23.12.2013
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2013 roku wyniosło ogółem 3 898 PLN brutto. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło ono 1,7%, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim o 3,1%. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 23.12.2013
NSZZ Solidarność: pracodawcy w Polsce zaniżają wynagrodzenia.
Według związkowców z NSZZ Solidarność polscy pracodawcy sztucznie zaniżają wynagrodzenia. Powołując się na dane Eurostatu wskazują, że w 2012 roku w Polsce zaobserwowano najwyższy w Europie wzrost produktywności. Wyniósł on 5,6%. W tym samym czasie wynagrodzenia realne zmniejszyły się o 0,6%. W związku z zaniżaniem wynagrodzenia i jego nieadekwatnością do produktywności rocznie do domowych budżetów trafia około 200 mld PLN mniej. (więcej: solidarnosc.org.pl)
Data publikacji: 16.12.2013
Gdzie zarabiali najwięcej, a gdzie najmniej?
Jak wynika z Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej województw opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny najwyższe średnie wynagrodzenie w okresie od stycznia do września 2013 roku otrzymywali mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wynosiło ono 4 604 PLN. W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim wzrosło ono o 2,4%. Najniższe płace otrzymywali natomiast mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Przeciętnie zarabiali oni 3 029 PLN, o 2,9% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 16.12.2013
Ile zarabiają lekarze?
Jak podaje Gazeta Wyborcza, średnie wynagrodzenie lekarza z II stopniem specjalizacji zatrudnionego na etacie wynosiło w 2012 roku 7 675 PLN. Doktorzy zatrudnieni „na kontrakcie” zarabiali przeciętnie 10 278 PLN. (więcej: http://wyborcza.pl/1,75478,15076492,Medyczna_elita_w_dzien_zarabia_tyle__ile_wynosi_srednia.html#BoxSlotIIMT)
Data publikacji: 09.12.2013
W którym województwie zarobki są najwyższe?
Jak wynika z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w trzecim kwartale 2013 roku otrzymywali mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zarabiali oni 4 743 PLN. Płace przekraczające 4 000 PLN otrzymywali także mieszkańcy województwa śląskiego (4 003 PLN). (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 09.12.2013
Co z tą minimalną płacą godzinową?
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad raportem na temat możliwości wprowadzenia minimalnej płacy za godzinę pracy. Jak podaje Gazeta Prawna, raport ten będzie jednak dotyczył identyfikacji zmian, które należałoby wprowadzić, jeśli ustawą mieliby zostać objęci samozatrudnieni. Według ekspertów rozwiązanie to wymagałoby daleko idących zmian w przepisach kodeksu cywilnego. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 02.12.2013
GUS: wynagrodzenie w październiku wzrosło.
W październiku 2013 średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 834 PLN. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło ono o 1,7%. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 25.11.2013
Godzina pracy za minimum 10 PLN?
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, iż jego resort pracuje nad raportem, który odpowiedziałby na pytanie, czy możliwe jest wprowadzenie do kodeksu pracy zapisu o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę pracy. Zgodnie z propozycją miałaby ona wynosić 10 PLN brutto, co wynika z wysokości obowiązującej, miesięcznej pensji minimalnej. Proponowana przez ministerstwo kwota byłaby najniższą płacą minimalną za godzinę w Unii Europejskiej, wśród państw ustalających taką płacę. (więcej: wyborcza.pl)
Data publikacji: 25.11.2013
„Nie” dla regionalnej płacy minimalnej.
Pracodawcy sprzeciwiają się różnicowaniu płacy minimalnej w zależności od regionu. Obawiają się wysokich wzrostów wynagrodzenia minimalnego, a tym samym kosztów pracy. Do pomysłu Ministra Pracy i Polityki Społecznej sceptycznie podchodzą również ekonomiści. Według nich wprowadzenie regionalnego wynagrodzenia minimalnego przyczyni się między innymi do wzrostu bezrobocia w województwach, w których płaca minimalna będzie najwyższa. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 18.11.2013
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2013 roku.
Jak wynika z informacji opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2013 roku wyniosło 3 652 PLN. W porównaniu z drugim kwartałem 2013 roku płaca wzrosła niemal o 1,1%. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 18.11.2013
Wirtualne Targi Pracy Monsterpolska.pl.
Nowa praca bez wychodzenia z domu? Oferty od najlepszych pracodawców w jednym miejscu? Wygoda
i komfort poszukiwania? To możliwe. Wystarczy zarejestrować się na platformie www.dnipracy.pl i wziąć udział w Wirtualnych Targach Pracy Monsterpolska.pl. Rejestracja rusza 12 listopada, a samo wydarzenie potrwa od 18 do 22 listopada. (więcej: dnipracy.pl)
Data publikacji: 18.11.2013
Skandalicznie wysokie zarobki sędziów.
W ubiegłym tygodniu Gazeta Prawna podała informację o wysokim wynagrodzeniu dwóch podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i jednocześnie sędziów delegowanych. Panowie Wojciech Węgrzyn oraz Wojciech Hajduk zarabiają miesięcznie ponad 22 000 PLN. Kontrowersje budzi fakt, że pensje wypłaca im Ministerstwo Sprawiedliwości, a nie prezes sądu, który pozostaje ich pracodawcą. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 12.11.2013
O ile wzrosną wynagrodzenia w Polsce?
Jak wynika z opublikowanej przez Komisję Europejska prognozy, w 2013 roku wynagrodzenia w Polsce wzrosną o 2,5%. Zgodnie z przewidywaniami KE w 2014 roku płace będą wyższe o 3,1%. (więcej: europa.eu)
Data publikacji: 12.11.2013
Kontrowersje wokół regionalnej płacy minimalnej.
Według przedstawiciela Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Jerzego Wratny, trudno będzie wprowadzić w życie propozycję ministra pracy i polityki społecznej dotyczącej różnicowania płacy minimalnej w zależności od regionu. Rozwiązaniu temu przeciwni są przedstawiciele pracowników, którzy uważają, że może to przyczynić się do nierównego traktowania. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 04.11.2013
rynekpracy.pl sedlak.pl raportyplacowe.pl badaniaHR.pl